Rak pęcherza moczowego

Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
ICD-10 C67
C67.0 Trójkąt pęcherza moczowego
C67.1 Szczyt pęcherza moczowego
C67.2 Ściana boczna pęcherza moczowego
C67.3 Ściana przednia pęcherza moczowego
C67.4 Ściana tylna pęcherza moczowego
C67.5 Szyja pęcherza moczowego
C67.6 Ujście moczowodu
C67.7 Moczownik
C67.8 Zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego
C67.9 Pęcherz moczowy, nie określony

Rak pęcherza moczowego ( ang. bladder cancer) – choroba nowotworowa pęcherza moczowego, najczęściej wywodząca się z komórek nabłonka przejściowego (urothelium) błon śluzowych wyścielających światło narządu. Rak (carcinoma) stanowi zdecydowaną większość złośliwych nowotworów pęcherza moczowego.

Epidemiologia

Rak pęcherza moczowego jest jednym z częstszych nowotworów ludzi w podeszłym wieku. Zachorowalność znacząco wzrasta w 7. i 8. dekadzie życia. Częściej (2 do 3 razy) występuje u mężczyzn. W Polsce jest czwartym pod względem częstości zachorowań nowotworem mężczyzn i ósmym u kobiet. Rak pęcherza częściej występuje u ludzi rasy białej niż czarnej. Wśród czynników ryzyka zachorowania na raka pęcherza moczowego wymieniane są:

Nie stwierdzono dotąd rodzinnej predyspozycji do zachorowań na ten typ nowotworu.

Inne języki