Pomoc:Kontrola autorytatywna

Dla każdego
Te informacje dotyczą zarówno edytora wizualnego, jak i edytora wikikodu (Czym to się różni?)

Kontrola autorytatywna (KA) to stworzony przez bibliotekarzy system oznaczeń i procedur, służących jednoznacznej identyfikacji osób, miejsc, dzieł, instytucji itd.

W Wikipedii i jej projektach siostrzanych umieszczanie oznaczeń kontroli autorytatywnej służy przede wszystkim lepszemu powiązaniu naszych treści z zasobami bibliotecznymi i archiwalnymi, a także z zewnętrznymi bazami danych, opisującymi te same tematy. Oznaczenia KA znacznie ułatwiają dotarcie do dodatkowych informacji i materiałów z innych źródeł, a także do wielu przydatnych narzędzi i zestawień (np. listy publikacji danego autora, listy wydań danego dzieła, listy bibliotek dysponujących daną pracą itd.). Mogą też wspomagać system ujednoznaczniania nazw artykułów w sytuacji, gdy np. wiele encyklopedycznych osób nosi to samo imię i nazwisko.

Przykład zapisu kontroli autorytatywnej w polskojęzycznej Wikipedii:

Gromadzenie i wyświetlanie oznaczeń KA

Gdzie gromadzimy?

Każdy artykuł polskojęzycznej Wikipedii powiązany jest (lub powinien być) z odpowiednim zbiorem danych w naszym projekcie siostrzanym Wikidane. To właśnie tam gromadzimy odpowiadające danemu tematowi oznaczenia KA z różnych systemów.

Jeśli chcesz zmienić lub dodać oznaczenie kontroli autorytatywnej, wejdź na odpowiednią stronę Wikipedii, a następnie kliknij opcję „Element Wikidanych” z menu po lewej stronie. Dokonaj zmian bezpośrednio na stronie Wikidanych, która się wyświetli.

Jeśli chcesz wykonać większą liczbę tego typu edycji, pamiętaj, iż w Wikidanych powstały już gadżety i narzędzia ułatwiające półautomatyczny import oznaczeń KA z różnych baz. Przydatny może być też gadżet polskojęzycznej Wikipedii, wyświetlający wyraźną informację, gdy do artykułu nie wstawiono oznaczeń KA, choć są one dostępne w Wikidanych.

Jak wyświetlamy?

Informacje dla wszystkich edytorów

Aby wyświetlić oznaczenia KA dla danego artykułu Wikipedii, wystarczy umieścić szablon na samym dole artykułu (edytując w edytorze wizualnym) lub na dole kodu, bezpośrednio nad kategoriami (edytując w kodzie). Wszystkie dane zostaną zaimportowane automatycznie z Wikidanych. Szablon nie wyświetli się, mimo jego wstawienia do artykułu, jeśli w Wikidanych nie ma żadnych oznaczeń KA dla danego tematu.

Aby przejść bezpośrednio do wpisu na dany temat w wybranej bazie, wystarczy kliknąć wyświetlane oznaczenie.

Informacje dla edytorów o dużej wiedzy technicznej

Od strony technicznej system wyświetlania oznaczeń KA jest sterowany przez napisany w Lua Moduł:Kontrola autorytatywna. Ze względu na masowe wykorzystanie tego modułu, wszystkie poważniejsze zmiany w nim powinny być poprzedzone publiczną dyskusją, a następnie wprowadzane przez osoby dysponujące odpowiednimi umiejętnościami informatycznymi.

Inne języki