Położenie płodu

W ginekologii i położnictwie położeniem płodu (łac. situs) określa się stosunek osi długiej płodu do osi długiej macicy i kanału rodnego.

Wyróżnia się położenie:

  • podłużne- (99% położeń)[1] w zależności co jest częścią przodującą płodu tzn. częścią znajdującą się najbliżej płaszczyzny wchodu miednicy wyróżnia się położenia podłużne:
  • poprzeczne
  • skośne

Położenie podłużne jest położeniem fizjologicznym podczas porodu. Najłatwiejszym sposobem ustalenie położenia płodu jest wykonanie badania zewnętrznego.

Inne języki