Platformizm

Platformizm – tendencja organizacyjna w ramach ruchu anarchistycznego (a ściślej anarchokomunizmu), nawiązująca do poglądów przedstawionych przez grupę Dieło Truda w publikacji pt. "Platforma organizacyjna wolnościowego komunizmu" (1926), w oparciu o doświadczenia wyniesione z rewolucji rosyjskiej 1917.

Propozycje zawarte w "Platformie"

W "Platformie" zawarto wskazówki o sposobie i środkach walki, które byłyby bardziej efektywne i przychylnie przyjmowane przez społeczeństwo. Autorzy określili także zasady członkostwa, rolę ideologów i organizatorów w tworzeniu struktur efektywnego ruchu anarchistycznego. Za przyczynę porażki rosyjskich anarchokomunistów uznali brak wspólnej organizacji i polityczne niezdecydowanie. Zaproponowano w niej utworzenie Powszechnego Związku Anarchistycznego.

Przedstawione w niej zostały poglądy anarchokomunistyczne. Anarchiści postrzegają państwo jako głównego wroga, uzurpatora, który przywłaszcza sobie prawo wypełniania wszystkich funkcji w życiu ekonomicznym i społecznym. W przyszłości państwo musi zniknąć i to stosunkowo szybko. Ma ono być zastąpione przez federacyjny system komun produkcyjno-konsumpcyjnych.

Program działania dzielił się na etapy przed i podczas rewolucji – w obu anarchiści mają wypełniać role organizacyjne i edukacyjne. Podstawowym zadaniem Powszechnego Związku Anarchistów w okresie przedrewolucyjnym musi być przygotowanie robotników i chłopów do rewolucji społecznej, nawoływanie do walki klas, odkrywanie w masach świadomości klasowej. Ideą anarchokomunizmu jest antypaństwowa i antykapitalistyczna edukacja mas, która ma polegać na krzewieniu idei wolnościowego komunizmu, organizowaniu wspólnej produkcji oraz konsumpcji robotników i chłopów.

W „sekcji organizacyjnej” "Platformy"[1] znalazły się następujące zasady organizacyjne postulowanego Związku:

Inne języki
العربية: برنامجية
български: Платформизъм
English: Platformism
español: Plataformismo
Esperanto: Platformismo
français: Plateformisme
한국어: 정강주의
македонски: Платформизам
português: Plataformismo
русский: Платформизм
svenska: Plattformism
українська: Платформізм