Pacem in terris

Pomnik Jana XXIII we Wrocławiu z mottem PACEM IN TERRIS

Pacem in terris (łac. Pokój na ziemi) – encyklika napisana przez Jana XXIII po kryzysie kubańskim, w którym papież pełnił funkcję ambasadora dobrej woli. Papież skończył ją pisać 11 kwietnia 1963, niecałe dwa miesiące przed swoją śmiercią. Była to pierwsza w historii Kościoła encyklika adresowana nie tylko do katolików, lecz do „wszystkich ludzi dobrej woli”[1].

POKÓJ NA ZIEMI, którego wszyscy ludzie wszystkich czasów tak żarliwie pragnęli, nie może być budowany i utrwalany inaczej, jak tylko przez wierne zachowywanie porządku ustanowionego przez Boga.

— Jan XXIII, fragment Wstępu

Poruszane zagadnienia

  • Porządek między ludźmi,
  • Prawa człowieka,
  • Obowiązki człowieka,
  • Stosunki między obywatelami a władzami społeczności politycznej,
  • Stosunki między państwami,
  • Stosunek ludzi i społeczności państwowych do społeczności światowej,
  • Wskazania duszpasterskie.
Inne języki