Opieka perinatalna

Kanadyjska opieka pielęgniarska nad noworodkiem w 1955 r.

Opieka perinatalna – wielodyscyplinarne działanie, którego celem jest zapewnienie opieki medycznej wraz z promocją zdrowia i postępowaniem leczniczym w okresie przedkoncepcyjnym, podczas ciąży, porodu i połogu poprzez wczesne rozpoznawanie zagrożeń dla matki i/lub dla płodu[1]. Sprawowana jest głównie przez lekarzy specjalistów perinatologów i neonatologów oraz wykwalifikowane położne.

Obejmuje:

Cele opieki perinatalnej

Do ogólnych celów opieki perinatalnej należą[2]:

  • obniżenie umieralności okołoporodowej kobiet
  • obniżenie wskaźnika umieralności niemowląt do wartości poniżej 10/1000 żywych urodzeń
  • zmniejszenie wskaźnika wcześniactwa
  • zapewnienie pacjentom równego dostępu do opieki medycznej[3]

Cele szczegółowe:

  • edukacja w okresie przedkoncepcyjnym, ciąży oraz połogu
  • badania skriningowe
  • ocena czynników ryzyka wystąpienia powikłań