Okolicznościowe monety 2 euro

Okolicznościowe monety 2 euro – monety okolicznościowe, będące specjalną wersją powszechnie stosowanych obiegowych monet euro bite i emitowane przez członków strefy euro od 2004. Są legalnym środkiem płatniczym we wszystkich państwach będących członkami strefy euro.

Monety upamiętniają historyczne, lub zwracają uwagę na szczególnie ważne bieżące wydarzenia. Do 2008 wybito 44 rodzaje okolicznościowych monet 2 euro – sześć w 2004, osiem w 2005, siedem w 2006, dwadzieścia w 2007 (włączając 13 wersji monet wspólnej emisji z okazji 50 rocznicy podpisania traktatów rzymskich) oraz dziesięć w 2008. Pamiątkowe monety 2 euro stały się przedmiotem do kolekcjonowania. W 2008 r. wyemitowana zostanie jeszcze jedna moneta przez Maltę. Na rok 2009 zapowiedziały emisję Niemcy, Luksemburg i Słowacja. Pamiątkowe monety 2 euro nadają się do kolekcjonowania. Pamiątkowych monet 2 euro nie należy mylić z pamiątkowymi monetami (których wartość nominalna przewyższa 2 euro) oficjalnie uznawanymi za „monety kolekcjonerskie” i wykonanych zwykle z metali szlachetnych[1].

Regulacje i restrykcje

Podstawą do wprowadzenia monet pamiątkowych była decyzja Rady Europejskiej, która uchyliła zakaz zmiany strony narodowej na monetach euro z 1 stycznia 2004[2]. Jednakże wiele zaleceń i restrykcji nadal się stosuje.

Dwie restrykcje dotyczą wyglądu. Pierwsza mówi o tym, że nic nie może zostać zmienione na rewersie („stronie wspólnej”) monety, można zmieniać tylko awers („stronę narodową”) monety. Dodatkowo standardowy narodowy awers jako taki nie powinien być zmieniany przed 2008, chyba że przedstawia głowę państwa, która już nie żyje (taką klauzulę wykorzystano w Monako i Watykanie, kiedy głowy państwa – Rainier III Grimaldi i Jan Paweł II kolejno – zmarli w 2005 i narodowy awers został zmieniony w 2006).

Kolejne regulacje określają częstotliwość i liczbę emitowanych pamiątkowych monet. Każdy kraj członkowski miał początkowo możliwość dokonać tylko jednej emisji pamiątkowych monet w przeciągu roku. Od lipca 2012 roku ma prawo wybić dwie takie monety. Limit ten nie dotyczy państwa nieczłonkowskich Unii Europejskich (Monako, San Marino, Watykan, Andora), które mogą wyemitować tylko jedną monetę rocznie. Wyjątkiem jest zaistnienie sytuacji sede vacante w przypadku Watykanu.

Monety okolicznościowe mogą być wybite tylko o nominale 2 euro. Całkowita liczba monet puszczonych do obiegu w ciągu roku nie powinna przekraczać poniższych limitów[3]:

  • 0,1% całkowitej liczby monet o nominale 2 euro wpuszczonych do obiegu dla wszystkich członków strefy euro. Ten limit może być wyjątkowo zwiększony do 2% jeżeli pamiątkowe monety dotyczą ważnego i godnego uwagi wydarzenia; w tym przypadku, członek strefy euro emitując większą liczbę monet powinien powstrzymać się z puszczaniem w obieg innych pamiątkowych monet w przeciągu kolejnych czterech lat;
  • 5,0% całkowitej liczby monet o nominale 2 euro wpuszczonych do obiegu dla członków kraju emitującego pamiątkowe monety o nominale 2 euro.

Inne decyzje[4] dodają dwie dodatkowe wytyczne dotyczących wyglądu monet. Kraj emitujący monety powinien być łatwo rozpoznawalny po awersie, można podać pełną nazwę lub łatwo rozpoznawalny skrót; oraz żadna nazwa ani nominał monety nie powinien się powtarzać na awersie („stronie narodowej”), jeżeli jest zamieszczony na rewersie („stronie wspólnej”).

Te restrykcje nie działają wstecz; tylko nowe wzory – narodowy awers dla regularnych emisji z państw, które dopiero co wstąpiły do strefy euro lub państw, które postanowiły zmienić jej wygląd oraz monety o nominale 2 euro emitowane począwszy od 2006 – im podlegają. Niemniej jednak spośród pięciu krajów (Austria, Belgia, Finlandia, Niemcy i Grecja), których wzory naruszały obowiązujące przepisy i które będą musiały zmienić ich wygląd, jedynie Finlandia (2007)[5] i Belgia (2008) dokonały zmian.

Państwa strefy euro według liczby wyemitowanych pamiątkowych monet 2€

     21-24 wyemitowane pamiątkowe monety 2€

     17-20 wyemitowane pamiątkowe monety 2€

     13-16 wyemitowane pamiątkowe monety 2€

     9-12 wyemitowane pamiątkowe monety 2€

     5-8 wyemitowane pamiątkowe monety 2€

     1-4 wyemitowane pamiątkowe monety 2€

     nie jest w strefie euro

Inne języki