Okolicznościowe monety 2 euro

Okolicznościowe monety 2 euro – monety okolicznościowe, będące specjalną wersją powszechnie stosowanych obiegowych monet euro bite i emitowane przez członków strefy euro od 2004. Są legalnym środkiem płatniczym we wszystkich państwach będących członkami strefy euro.

Monety upamiętniają historyczne, lub zwracają uwagę na szczególnie ważne bieżące wydarzenia. Do 2008 wybito 44 rodzaje okolicznościowych monet 2 euro – sześć w 2004, osiem w 2005, siedem w 2006, dwadzieścia w 2007 (włączając 13 wersji monet wspólnej emisji z okazji 50 rocznicy podpisania traktatów rzymskich) oraz dziesięć w 2008. Pamiątkowe monety 2 euro stały się przedmiotem do kolekcjonowania. W 2008 r. wyemitowana zostanie jeszcze jedna moneta przez Maltę. Na rok 2009 zapowiedziały emisję Niemcy, Luksemburg i Słowacja. Pamiątkowe monety 2 euro nadają się do kolekcjonowania. Pamiątkowych monet 2 euro nie należy mylić z pamiątkowymi monetami (których wartość nominalna przewyższa 2 euro) oficjalnie uznawanymi za „monety kolekcjonerskie” i wykonanych zwykle z metali szlachetnych[1].

Inne języki