Ojcowie integracji europejskiej

Ojcowie integracji europejskiej – osoby, które miały największy wpływ na powstanie Wspólnot europejskich, a zarazem bez których nie byłoby możliwe powstanie tej wspólnoty i późniejszej Unii Europejskiej. Nazywa się ich również Ojcami współczesnej Europy.

W poczet ojców integracji europejskiej zalicza się jedenastu polityków [1]. W kolejności alfabetycznej byli to:

Zobacz też

  • ojcowie założyciele – osoby instrumentalne, założyciele pewnych instytucji politycznych; również myśliciele, twórcy pewnych idei, organizacji politycznych, państw