Notacja BNF

Notacja Backusa-Naura (ang. Backus-Naur Form, BNF) – metoda zapisu reguł gramatyki bezkontekstowej.

Definicja formalna

Notacja BNF jest zestawem reguł produkcji o następującej postaci:

<symbol> ::= <wyrażenie zawierające symbole>

Znaczenie użytych tu symboli jest następujące:

  • < – lewy ogranicznik symbolu
  • > – prawy ogranicznik symbolu
  • ::= – jest zdefiniowane jako
  • | – lub

Cztery powyższe symbole to symbole metajęzyka – ich znaczenie nie jest określone w języku, który określają.

O innych symbolach występujących w regułach produkcji zakłada się, że należą do alfabetu języka lub samego języka.

Inne języki