Nieumyślne spowodowanie śmierci

Nieumyślne spowodowanie śmierci
KK z 1997
Ciężar gatunkowywystępek
Przepisart. 155 k.k.
Karapozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
Strona podmiotowanieumyślne
Odpowiedzialność od 15. roku życianie
Typ kwalifikowany

nie

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Nieumyślne spowodowanie śmierciumyślne działanie skutkujące nieumyślną śmiercią innej osoby[potrzebny przypis], poprzez niezachowanie odpowiedniej ostrożności albo w innych przypadkach określonych w prawie karnym (np. nieoznaczenie choćby taśmą dołu w chodniku sądząc, że nikt nie wpadnie i nic złego się nie stanie). Wszystkie kwalifikowane typy różnych przestępstw; skutkujących śmiercią człowieka definiuje się jako nieumyślne spowodowanie śmierci jako następstwo (np. pobicia). Nie jest ono jednak uprzywilejowanym typem zabójstwa.

Poniższe wyliczenie obejmuje przestępstwa, które posiadają typ kwalifikowany cechujący się śmiercią ofiary. Jeżeli nie podano inaczej, zawsze typem kwalifikowanym jest spowodowanie śmierci człowieka; a podany jest wymiar kary pozbawienia wolności.