Literatura turecka

Orchońska inskrypcja w mieście Kyzył w Tuwie

Literatura turecka – teksty mówione (twórczość ustna) i pisane w języku tureckim w jego formie współczesnej oraz w języku osmańskotureckim, stanowiącym podstawę starszego piśmiennictwa tureckiego.

Dzieje literatury tureckiej obejmują okres niemal 15 wieków. Najstarszymi zapisami tekstów tureckich są ryte w kamieniu inskrypcje zapisywane pismem orchońskim, odnalezione w dolinie rzeki Orchon w środkowej Mongolii i datowane na VIII w. n.e. W IX i X w. wśród koczowniczych tureckich ludów Azji Środkowej ukształtowała się tradycja ustnej epiki, która zaowocowała powstaniem wśród Oguzów cyklu opowieści zgromadzonych w Księdze Dede Korkuta oraz eposu Manas wśród przodków dzisiejszych Kirgizów.

Podział literatury tureckiej

 • Według kryterium ogólnego:
  • Literatura przed przyjęciem islamu
  • Literatura po przyjęciu islamu
  • Klasyczna – dworska
  • Zakonna – religijna
  • Ludowa
  • Współczesna

Periodyzacja literatury anatolijskiej

 1. Staroanatolijska
  1. Turecka staroanatolijska
  2. Osmańska:
   1. okres klasyczny 1453–1600
   2. okres poklasyczny 1600–1859
 2. Literatura wieku XVIII
 3. Literatura wieku XIX
 4. Literatura okresu reform
 5. Literatura współczesna nowożytna
Inne języki