Kunrei

Kunrei-shiki rōmaji (jap. 訓令式ローマ字) – system latynizacji języka japońskiego, stworzony na podstawie starszego systemu nihon-shiki rōmaji. Zaadoptowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną jako standard transkrypcji języka japońskiego ISO 3602.

Transkrypcja kany w Kunrei-shiki

あ ア a い イ i う ウ u え エ e お オ o (ya) (yu) (yo)
か カ ka き キ ki く ク ku け ケ ke こ コ ko きゃ キャ kya きゅ キュ kyu きょ キョ kyo
さ サ sa し シ si す ス su せ セ se そ ソ so しゃ シャ sya しゅ シュ syu しょ ショ syo
た タ ta ち チ ti つ ツ tu て テ te と ト to ちゃ チャ tya ちゅ チュ tyu ちょ チョ tyo
な ナ na に ニ ni ぬ ヌ nu ね ネ ne の ノ no にゃ ニャ nya にゅ ニュ nyu にょ ニョ nyo
は ハ ha ひ ヒ hi ふ フ hu へ ヘ he ほ ホ ho ひゃ ヒャ hya ひゅ ヒュ hyu ひょ ヒョ hyo
ま マ ma み ミ mi む ム mu め メ me も モ mo みゃ ミャ mya みゅ ミュ myu みょ ミョ myo
や ヤ ya ゆ ユ yu よ ヨ yo
ら ラ ra り リ ri る ル ru れ レ re ろ ロ ro りゃ リャ rya りゅ リュ ryu りょ リョ ryo
わ ワ wa ゐ ヰ i ゑ ヱ e を ヲ wo
ん ン n
が ガ ga ぎ ギ gi ぐ グ gu げ ゲ ge ご ゴ go ぎゃ ギャ gya ぎゅ ギュ gyu ぎょ ギョ gyo
ざ ザ za じ ジ zi ず ズ zu ぜ ゼ ze ぞ ゾ zo じゃ ジャ zya じゅ ジュ zyu じょ ジョ zyo
だ ダ da ぢ ヂ zi づ ヅ zu で デ de ど ド do ぢゃ ヂャ zya ぢゅ ヂュ zyu ぢょ ヂョ zyo
ば バ ba び ビ bi ぶ ブ bu べ ベ be ぼ ボ bo びゃ ビャ bya びゅ ビュ byu びょ ビョ byo
ぱ パ pa ぴ ピ pi ぷ プ pu ぺ ペ pe ぽ ポ po ぴゃ ピャ pya ぴゅ ピュ pyu ぴょ ピョ pyo

Uwagi:

  • Znaki oznaczone kolorem czerwonym są przestarzałe i nie występują już w języku japońskim.
  • Jeśli znak he (へ) występuje w funkcji partykuły, zapisywany jest jako e, a nie he (jak w nihon-shiki).
  • Jeśli znak ha (は) występuje w funkcji partykuły, zapisywany jest jako wa, a nie ha.
  • Jeśli znak wo (を) występuje w funkcji partykuły, zapisywany jest jako o, a nie wo.
  • Długie samogłoski zapisywane są za pomocą akcentu przeciągłego, na przykład długie o zapisuje się jako ō.
  • Sonorant n (ん) zapisywany jest n' przed samogłoskami, zaś n przed y oraz na końcu zdania.
  • Podwojenie spółgłosek (geminacja, jap. sokuon) oznaczane jest poprzez wstawienie znaku (っ) w hiraganie lub ( ッ ) w katakanie.
Inne języki
Bân-lâm-gú: ISO 3602
català: Kunrei-shiki
Deutsch: Kunrei-System
español: Kunrei-shiki
Esperanto: Kunrej-sistemo
français: Kunrei
Bahasa Indonesia: Alih aksara Kunrei-shiki
italiano: Sistema Kunrei
日本語: ISO 3602
português: Sistema Kunrei
русский: Кунрэй-сики
Basa Sunda: Kunrei-shiki
Yorùbá: ISO 3602