Kościół Chrystusa - Obszar Świątyni

Kościół Chrystusa - Obszar Świątyni
Klasyfikacja systematyczna wyznania
Chrześcijaństwo
 └ Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich
Strona internetowa
Obszar Świątyni z Kościołem Chrystusa w tle

Kościół Chrystusa - Obszar Świątyni (ang. Church of Christ - Temple Lot) — kościół z nurtu Świętych w Dniach Ostatnich, którego członkowie swego czasu nie uznali nakazu wielożeństwa. Początkowo byli nazywani Hedrikistami (ang. Hedrickites), od nazwiska swojego wczesnego lidera Granville'a Hedrick'a. Kościół liczy około 5000 członków w kilku krajach.

Za Pisma Święte uznają Biblię i Księgę Mormona, odrzucają Nauki i Przymierza, jak też Perłę Wielkiej Wartości. Uznają oni, że Józef Smith był prorokiem Boga jedynie do około roku 1840, kiedy ogłosił konieczność zawierania tzw. małżeństw pluralistycznych (wielożeństwo). Od tego czasu Kościół nie posiada naczelnego proroka a jego prowadzeniem zajmuje się Kworum Dwunastu Apostołów.

Jednym z odłamów tego kościoła jest Kościół Chrystusa z Poselstwem Eliasza.