Jednonawowa stacja metra

Jednonawowa stacja metra – rodzaj konstrukcji stacji metra, posiadającej jedną, szeroką halę peronową z jednym, lub dwoma peronami. Rozwiązanie takie realizuje się na wiele sposobów, takich jak[1]:

  • monolityczne sklepienie w kształcie łuku;
  • oparcie monolitycznego stropu na ścianach szczelinowych;
  • płytowo-żebrowy strop z prefabrykatów i monolitycznej płyty żelbetowej.