Iloczas
English: Vowel length

Iloczas – zjawisko prozodyjne, charakteryzujące się różnicowaniem długości trwania sylab lub głosek. W niektórych językach iloczas różnicuje znaczenie wyrazów. W metryce antycznej iloczas był podstawą organizacji metrum wierszowego.

W języku polskim iloczas zanikł w początkach XVI wieku. Zachował się natomiast w języku czeskim. We współczesnym języku polskim zastosowanie wydłużenia czasu artykulacji głoski budować może ekspresję wypowiedzi (coooo?, ratuuunku!), nie jest znaczącym elementem systemu językowego[1].

W międzynarodowym alfabecie fonetycznym samogłoski długie są oznaczane specjalnym znakiem umieszczonym po samogłosce, np. [ː], [ː].

Inne języki
български: Квантитет
English: Vowel length
español: Vocal larga
한국어: 모음의 길이
Bahasa Melayu: Kepanjangan vokal
日本語: 長母音
Simple English: Vowel length
中文: 元音長度