Hans Blumenberg

Hans Blumenberg (ur. 13 lipca 1920 w Lubece, zm. 28 lutego 1996 w Altenberge ( Westfalia)) – filozof niemiecki, którego badania miały szczególny wpływ na rozwój metaforologii, teoretyk literatury, historii, nauki i religii, zajmujący się głównie rozważaniami z zakresu ontologii, fenomenologii i hermeneutyki.

Życiorys

Hans Blumenberg był najstarszym synem Josepha Carla Blumenberga (1880-1949), właściciela wydawnictwa artystycznego w Lubece i jego żony Else Blumenberg (1882-1945) [1]. Po zakończeniu nauki szkolnej w 1939 roku egzaminem dojrzałości [2], Blumenberg rozpoczął studiować teologię katolicką – studia musiał jednak przerwać z powodu wybuchu II wojny światowej. Rodzina Blumenberga miała żydowskie pochodzenie i nawet katolicki chrzest nie uchronił go przed represjami. Blumenberg został wcielony do Reichsarbeitsdienst, a później pracował w koncernie Drägerwerk AG. W 1944 został internowany i przeniesiony do obozu koncentracyjnego. Ostatecznie za wstawiennictwem Heinricha Drägera został wypuszczony, a do końca wojny ukrywał się u rodziny Heinck, z której pochodziła jego przyszła małżonka [3].

Po 1945 kontynuował kształcenie studiując filozofię, germanistykę i klasyczną filologię na Uniwersytecie w Hamburgu. W 1947 uzyskał tytuł doktorski za pracę Beiträge zum Problem der Ursprünglichkeit der mittelalterlich-scholastischen Ontologie na Uniwersytecie w Kilonii, gdzie dwa lata później otrzymał również habilitację za pracę Die ontologische Distanz. Eine Untersuchung über die Krisis der Phänomenologie Husserl. Już w 1958 został profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Hamburgu, a w 1960 profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie w Gießen. W 1965 przeniósł się do Bochum, a w 1970 do Münster, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 1985 roku. Blumenberg był członkiem Akademie der Wissenschaft und der Literatur zu Mainz, Senatu Deutsche Forschungsgemeinschaft i współzałożycielem powołanego w 1963 roku stowarzyszenia naukowców „Poetik und Hermeneutik”.

Zmarł 28 marca 1996 roku na zawał [4]. Miał trzech synów i córkę ( Bettina Blumenberg – pisarka i tłumacz). Przy współpracy z córką Bettiną Sybilla Lewitscharoff napisała książkę Blumenberg, która przedstawia pewne anegdoty z życia Blumenberga z uwzględnieniem wypowiedzi filozofa.

Inne języki