HLA (język programowania)

[styl do poprawy]

HLA (ang. High Level Assembl/y/er) – język programowania stworzony przez Randall Hyde’a. Umożliwia on używanie wysokopoziomowych konstrukcji pomocnych zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych programistów assemblera. W pełni wspiera zaawansowane typy danych oraz programowanie zorientowane obiektowo. Używa składni luźno opartej na kilku językach wysokiego poziomu (HLL), takich jak Pascal, Ada, Modula-2 i C++, pozwalając tworzyć programy odczytywane przez język assemblera i pozwalając programistom HLL-ów nauczyć się HLA tak szybko, jak to tylko możliwe.

Nazwawysokopoziomowy assembler (HLA)
TwórcaRandall Hyde
System operacyjnyWindows, Linux, FreeBSD, Mac OS X
Inne języki