HLA (język programowania)

[ styl do poprawy]

HLA (ang. High Level Assembl/y/er) – język programowania stworzony przez Randall Hyde’a. Umożliwia on używanie wysokopoziomowych konstrukcji pomocnych zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych programistów assemblera. W pełni wspiera zaawansowane typy danych oraz programowanie zorientowane obiektowo. Używa składni luźno opartej na kilku językach wysokiego poziomu (HLL), takich jak Pascal, Ada, Modula-2 i C++, pozwalając tworzyć programy odczytywane przez język assemblera i pozwalając programistom HLL-ów nauczyć się HLA tak szybko, jak to tylko możliwe.

Nazwa wysokopoziomowy assembler (HLA)
Twórca Randall Hyde
System operacyjny Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X

Początek i cele

HLA był początkowo stworzony jako narzędzie do nauki asemblera na uniwersytetach. Celem HLA było przyspieszenie nauki asemblera przez studentów tak szybko, jak to tylko możliwe, oraz wykorzystanie ich obecnej wiedzy programistycznej. Większość studentów uczących się programowania w assemblerze była zaznajomiona z wysokopoziomowymi strukturami kontrolnymi takimi jak: IF, WHILE, FOR itd. HLA pozwolił studentom na natychmiastową naukę asemblera, pozwolił im także opanować inne wstępne warunki assemblera przed przystąpieniem do niskopoziomowych struktur kontroli. „The Art of Assembly Language Programming 2nd Edition” Randall Hyde’a używa HLA do tego celu.

Inne języki