Gramática de la lengua castellana

Okładka książki Grammatica Nebrissensis

Gramática de la lengua castellana (pol. Gramatyka języka hiszpańskiego), znana także pod tytułem Grammatica Antonii Nebrissensis - wydana w 1492 r. pierwsza opisująca gramatykę języka hiszpańskiego książka napisana przez Antonia de Nebriję.Autor podzielił dzieło na pięć ksiąg opisując kolejno:

Zawiera ona dziesięć części mowy podzielonych na: rzeczowniki, zaimki, czasowniki, imiesłowy, przyimki, przysłówki, wykrzykniki, spójniki, rzeczowniki odczasownikowe tzw. gerundium oraz supinum. Piąta księga poświęcona jest nauczaniu hiszpańskiego jako języka obcego. Jest to jednocześnie najstarsza gramatyka nowożytnego języka europejskiego.

Inne języki