Gatunek najmniejszej troski

Kategoria zagrożenia (CKGZ)
EXEWCRENVUNTLC
Horizontal rule line (black-blue).gif
Kategoria: niższego ryzyka

Gatunek najmniejszej troski (least concern – LC) – kategoria w ocenie stopni zagrożenia gatunków przyjęta w Czerwonej Liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN Red List), stosowana także w czerwonych listach i księgach gatunków w skali regionalnej i państwowej. Obejmuje gatunki, których zgodnie z kryteriami Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) nie można uznać w większym lub mniejszym stopniu za zagrożone wyginięciem lub nawet niebędące bliskimi zagrożenia (ang. near threatened). Do kategorii tej należą gatunki pospolite, szeroko rozprzestrzenione[1].

Gatunek najmniejszej troski w Czerwonej Liście IUCN może w skali regionalnej być zaliczony do jednej z kategorii gatunków zagrożonych. Odwrotnie, także gatunek należący do jednej z kategorii zagrożonych może w skali regionalnej mieć zasoby stabilne i przez to może być na danym obszarze zaliczony do gatunków najmniejszej troski (LC)[2].

Od 2001 r. kategorii przypisywany jest, zgodnie z wytycznymi IUCN (wersja 3.1), akronim „LC”. Jednakże około 20% gatunków sklasyfikowanych jako „najmniejszej troski” (3261 z 15636) w katalogu IUCN posiada akronim „LR/lc” lub „lc”, co oznacza, że odpowiednie nowsze badania w dziedzinie określenia stanu populacji nie zostały przeprowadzone.

Chociaż kategoria „najmniejszej troski” nie jest uważana za jedną z typowych kategorii Czerwonej Listy Gatunków Zagrożonych ICUN w wersji księgi z 2006 r. zaliczono do niej 15636 zwierząt i roślin. Liczba ta obejmuje 14033 gatunki i 101 podgatunków zwierząt oraz 1410 gatunków, 55 podgatunków i 35 odmian roślin. Również człowiek traktowany jest jako gatunek najmniejszej troski[3].

Bliźniacze klasyfikacje

  • Komitet ds. Statusu Zagrożenia Dzikiej Przyrody w Kanadzie oznacza organizmy, które nie są zagrożone wyginięciem i ich populacje są wystarczająco liczne akronimem „NAR” (ang. Not At Risk).
  • Amerykańska organizacja The Nature Conservancy używa oznaczenia „G5” (dla kategorii Secure, ang. pewny, niezagrożony), jeśli populacje danego gatunku są „obecne, zasięg ich występowania jest duży i organizmy te są pewne w swej egzystencji”.


Inne języki
Afrikaans: Veilige spesie
العربية: غير مهدد
български: Незастрашен вид
català: Risc mínim
dansk: Ikke truet
Esperanto: Malplej zorgiga
한국어: 관심대상종
Bahasa Indonesia: Spesies risiko rendah
עברית: ללא חשש
Bahasa Melayu: Kurang membimbangkan
日本語: 低危険種
norsk nynorsk: Livskraftig
Simple English: Least Concern
slovenčina: Najmenej ohrozený
svenska: Livskraftig
українська: Найменший ризик
Tiếng Việt: Loài ít quan tâm
粵語: 無危物種
中文: 无危物种