Gaspard Bauhin

Gaspard Bauhin

Gaspard Bauhin (inaczej Casper Bauhin, ur. 17 stycznia 1560, zm. 5 grudnia 1624) – szwajcarski naturalista – lekarz, anatom i botanik.

Wprowadził binominalny system klasyfikacji do anatomii i botaniki. Studiował na Uniwersytecie w Padwie. Wykładał w Bazylei. Autor publikacji Theatrum anatomicum (1592), uważanej za bardzo obszerną jak na owe czasy. W dziele tym wprowadził zasadę nadawania nerwom, mięśniom i naczyniom nazw odzwierciedlających ich istotne cechy, zamiast powszechnego w jego czasach ich numerowania. Jako pierwszy opisał zastawkę krętniczo-kątniczą (oddzielająca jelito kręte od grubego), która do dziś nazywana jest potocznie zastawką Bauhina.

Brat Gasparda, Jean Bauhin, był także botanikiem i naturalistą.

Życie

Gaspard Bauhin był synem francuskiego lekarza Jeana Bauhina, który ok. 1540 r. przeniósł się z Francji do Bazylei uciekając, jako protestant, przed prześladowaniami religijnymi. Przyszedł na świat w Bazylei 17 stycznia 1560 r. W wieku 12 lat rozpoczął naukę na Uniwersytecie w Bazylei. W latach 1577-1581 odbył podróż po Francji i Włoszech nawiązując wiele trwałych kontaktów z europejskimi botanikami, którzy później przesyłali mu okazy roślin otrzymywanych z Azji i Nowego Świata[1]. W tym czasie studiował też przez trzy lata na Uniwersytecie w Padwie medycynę i botanikę[2]. Studiował też chirurgię i anatomię w Paryżu[3]. W maju 1580 r. odwiedził Tybingę. Po powrocie zaczął na Uniwersytecie w Bazylei przeprowadzać sekcje zwłok – pierwsza z nich miała miejsce 27 lutego 1581 i była to pierwsza sekcja na tym uniwersytecie po 10-letniej przerwie[4]. W 1581 r. otrzymał tytuł doktora medycyny (wykład doktorski dotyczył bólów kolkowych), rok później posadę profesora języka greckiego, a w roku 1589 został profesorem anatomii i botaniki[2][5]. Później czterokrotnie zostawał rektorem tego uniwersytetu (w latach 1592, 1598, 1611, 1619) oraz ośmiokrotnie dziekanem wydziału medycyny[6], a także naczelnym lekarzem Bazylei. W 1596 r. Fryderyk I Wirtemberski mianował go swoim pierwszym lekarzem.

Bauhin był trzykrotnie żonaty: w 1581 r. z Barbarą Vogelmann (z tego związku miał córkę), w 1596 r. z Marią Bruggler, a po roku 1597 z Magdaleną Burckhardt (z którą miał dwie córki i syna)[4].

Inne języki