Flora roślin naczyniowych Polski

Zestawienie obejmuje gatunki roślin naczyniowych występujące w stanie dzikim w Polsce (rodzime i obce, także gatunki zawlekane lub dziczejące przejściowo – efemerofity). Nazewnictwo i układ systematyczny oparty jest na "Krytycznej liście roślin naczyniowych Polski"[1][2]. Gatunki efemerofitów zapisane są czcionką pomniejszoną.

paprotniki Pteridophyta

widłaki Lycopodiopsida

widłakowce Lycopodiales

widłakowate Lycopodiaceae
widliczkowate Selaginellaceae
poryblinowate Isoetaceae

skrzypy Sphenopsida

skrzypowce Equisetales

skrzypowate Equisetaceae

paprocie Filicopsida

nasięźrzałowce Ophioglossales

nasięźrzałowate Ophioglossaceae

paprotnikowce Filicales

długoszowate Osmundaceae
rozpłochowate Hymenophyllaceae
orliczkowate Pteridaceae
orlicowate Hypolepidaceae
zachylnikowate Thelypteridaceae
zanokcicowate Aspleniaceae
wietlicowate Athyriaceae
paprotnicowate Cystopteridaceae
rozrzutkowate Woodsiaceae
onokleowate Onocleaceae
podrzeniowate Blechnaceae

nerecznicowate Dryopteridaceae

paprotkowate Polypodiaceae
marsyliowate Marsileaceae
salwiniowate Salviniaceae
Inne języki