Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów

Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (ang. European University Association, EUA) – organizacja skupiająca uczelnie z Europy.

W 2004 roku do EUA należało ponad 850 członków z 47 państw.

Głównym zadaniem organizacji jest ujednolicenie procesu kształcenia studentów oraz prowadzenia badań w ramach procesu bolońskiego.

EUA powstało w 2001 roku z połączenia Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (Association of European Universities) i Konfederacji Konferencji Rektorów Unii Europejskiej (Confederation of European Union Rectors’ Conference).

Inne języki