Enchiridion Indulgentiarum

Enchiridion Indulgentiarum (wykaz odpustów) – dokument publikowany przez Penitencjarię Apostolską. Zawiera warunki uzyskania odpustów zarówno częściowych jak i zupełnych. Ostatni opublikowany Enchiridion to czwarte wydanie, z czerwca 1999[1].

Papież ma też prawo udzielać nadzwyczajnych odpustów.