Dyskusja:Spór o inwestyturę

"spór między cesarzem Henrykiem IV a papieżem Grzegorzem VII o mianowanie biskupów, co w istocie oznaczało panowanie nad ówczesnym światem."

Absolutnie nie jest to prawdą. Spór o prymat w świecie chrześcijańskim jest uniwersalny, wiąże się z hierarchią religijną. Spór o inwestyturę natomiast jest konfliktem na tle mianowania biskupów, opatów itd. Tzn. Kto w danym państwie ma prawo mianować najważniejsze persony kościoła. Nie jest to koniecznie konflikt na lini papież - cesarz.heh

  • celibat

celibat

"Po śmierci Henryka III, panujący wówczas papież Mikołaj II zdecydował się na wydanie w 1059 r. dekretu, który ustanawiał, że wybór papieża będzie dokonywany na zamkniętym konklawe. Prócz tego wprowadził celibat i zakaz przyjmowania inwestytury z rąk świeckich władców".

Nie jest to prawda. Celibat jako idea funkcjonował od starożytności. W okresie reform gregoriańskich zaczęto natomiast naciskać mocniej na przestrzeganie tej zasady, na przykład każąc wiernym odmawiać uczestnictwa w mszach prowadzonych przez księży mających kobiety.

Patrz: J. Kłoczkowski, Przemiany w chrześcijaństwie zachodnim [w:] Rozkwit średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, wyd. Bellona, Warszawa 2001.

  • Biskup powinien być [...] mężem jednej żony (1 Tm 3, 2)
Inne języki