Disacharydazy

Disacharydazy, disacharazy – grupa enzymów zaliczanych do hydrolaz, rozkładających disacharydy na 2 cząsteczki monosacharydów. Wada genetyczna któregoś z tych enzymów może powodować nietolerancję disacharydu, za którego trawienie jest odpowiedzialny (np. nietolerancja laktozy).

  • przykłady disacharydaz

Przykłady disacharydaz

Inne języki
català: Disacaridasa
español: Disacaridasa
português: Dissacaridase
српски / srpski: Disaharidaza
srpskohrvatski / српскохрватски: Disaharidaza