Diagram komunikacji

Diagram komunikacji pomiędzy obiektami

Diagram komunikacji (ang. Communication diagram) znany również jako diagram kolaboracji. Jest to rozszerzona wersja diagramu współdziałania znanego z UML 1.x. Przedstawia sposób wymiany informacji pomiędzy obiektami (aktorami, klasami), które wchodzą ze sobą w interakcję.