Departament Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych

Godło Departamentu Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych
Stany Zjednoczone
Godło USA
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Stanów Zjednoczonych

Portal:Stany Zjednoczone

Departament Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych[ potrzebny przypis], Departament Spraw Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych (United States Department of the Interior, w skrócie: DOI) – resort rządu Stanów Zjednoczonych odpowiadający za ochronę przyrody i zarządzanie zasobami naturalnymi kraju. Zajmuje się również sprawami rdzennych Amerykanów. Departament ten został utworzony 3 marca 1849 roku.

Chociaż nazwę angielską tłumaczy się również jako „Departament Spraw Wewnętrznych”, nie jest to odpowiednik ministerstw spraw wewnętrznych, odpowiadających w innych państwach za sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego (funkcję taką w Stanach Zjednoczonych pełni Departament Bezpieczeństwa Krajowego).

Podział organizacyjny

  • Służba Parków Narodowych ( National Park Service – NPS)
  • Służba Połowu i Dzikiej Przyrody Stanów Zjednoczonych (United States Fish and Wildlife Service – FWS)
  • Biuro do spraw Indian (Bureau of Indian Affairs – BIA)
  • Biuro Gospodarowania Ziemią ( Bureau of Land Management – BLM)
  • Służba Gospodarowania Minerałami (Minerals Management Service – MMS)
  • Urząd Eksploatacji Powierzchniowej (Office of Surface Mining – OSM)
  • United States Geological Survey (USGS)
  • Biuro Gospodarki Wodnej Stanów Zjednoczonych (United States Bureau of Reclamation – USBR)
  • Urząd Spraw Wyspiarskich (Office of Insular Affairs)
Inne języki
한국어: 미국 내무부
Tiếng Việt: Bộ Nội vụ Hoa Kỳ