Czujnik indukcyjny

Typowy czujnik indukcyjny
budowa czujnika indukcyjnego:
1. pole czujnika; 2. oscylator; 3. demodulator; 4. przerzutnik; 5. człon sterujący

Czujnik indukcyjny – element automatyki przemysłowej reagujący na zbliżanie do jego powierzchni aktywnej (pola czujnika) metalu.

Zasada działania

Czujnik indukcyjny działa na zasadzie zmiany swojego pola elektromagnetycznego wskutek przemieszczania metalowego elementu. Zmienne pole magnetyczne wytwarzane przez czujnik wzbudza w przewodniku Prąd wirowy oraz jeżeli jest ferromagnetykiem, to magnesuje go. Oba zjawiska wpływają na zmianę parametrów drgań, zmniejszając w ten sposób amplitudę lub częstotliwość drgań, zmiana ta jest rozpoznawana przez demodulator, następnie jeżeli czujnik ma wyjście cyfrowe, sygnał jest kształtowany przez przerzutnik. Czujniki indukcyjne mogą być zasilane prądem stałym lub prądem przemiennym.