Claude Meillassoux

Życiorys

Był studentem Georges'a Balandiera, prowadził badania terenowe wśród plemienia Guro na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Badał społeczności łowców-zbieraczy, zajmował się rolą kobiet. Przeprowadził badania kontrastywne na temat kontroli reprodukcji w społecznościach łowców-zbieraczy i w społeczeństwach rolniczych. Napisał także porównawcze studium dotyczące niewolnictwa.

W latach 70. krytykował koncepcję "domowych sposobów produkcji" stworzoną przez Marshalla Sahlinsa. Przez całe życie był aktywnym krytykiem społecznej niesprawiedliwości: sprzeciwiał się apartheidowi, pracy dzieci oraz stereotypowemu ujęciu dekolonizacji jako przynoszącej urynkowienie i demokratyzację.

Inne języki