Clarion (język programowania)

Clarion jest językiem programowania czwartej generacji (4GL) przeznaczonym do szybkiego programowania aplikacji dla środowiska MS Windows (występuje również w wersji dla DOS) i dedykowanym dla aplikacji bazodanowych.

Każda z dostępnych wersji Clariona zawiera pełne środowisko programowania i różnorodne narzędzia dla programistów. Głównym elementem środowiska jest Generator Aplikacji, który, w połączeniu z szablonami Application Builder Class, wytwarza gotowy, obiektowy lub strukturalny kod źródłowy aplikacji.

Aplikacje tworzone za pomocą Clariona od wersji 5 mogą być 16-bitowe (z wyjątkiem aplikacji internetowych) bądź 32-bitowe. Działają one pod kontrolą dowolnej wersji Microsoft Windows: 3.1, 95, 98, NT, Me, 2000, XP.

Język często wykorzystywany do tworzenia aplikacji finansowo-księgowych i ERP - powstały w nim m. in. popularne w Polsce programy Firma++ i system CDN XL.

Przykład kodu

 Relate:PERSON.Open()                    ! otwarcie wcześniej zadeklarowanych danych
 PERSON:Name = 'Müller'                   ! przypisanie łańcucha
 if Access:PERSON.fetch(PERSON:KeyName) = Level:Benign then ! czytanie danych według klucza
  message('Name gefunden!')                 ! melduje, jeśli się udało
 end
 Relate:PERSON.Close                     ! zamknięcie danych