Chrząstkozrost

Chrząstkozrost (łac. synchondrosis) – połączenie półścisłe dwóch kości za pomocą tkanki chrzęstnej. Występuje głównie w kościach długich, między pierwszym żebrem a mostkiem. Wyróżniamy chrząstkozrosty włókniste np. krążki międzykręgowe, chrząstki na podstawie czaszki, chrząstki między kośćmi łonowymi (w spojeniu łonowym - symphysis pubica).

Zobacz też: więzozrost, kościozrost, ścisłe połączenia międzykostne

Inne języki
Deutsch: Synchondrose
English: Synchondrosis
русский: Синхондроз
slovenčina: Synchondróza
svenska: Synkondros
українська: Синхондроз