Azyl polityczny

Azyl polityczny – schronienie na terytorium jakiegoś państwa udzielane cudzoziemcom (azylantom) prześladowanym przez władze innego państwa[1].

Zobacz też

Inne języki