Azyl polityczny

Azyl polityczny – schronienie na terytorium jakiegoś państwa udzielane cudzoziemcom ( azylantom) prześladowanym przez władze innego państwa [1].

Zobacz też

Inne języki