Amnioskopia

Amnioskopia to badanie polegające na ocenie wzrokowej dolnego bieguna pęcherza płodowego przy pomocy wziernika nazywanego amnioskopem. Wziernik wprowadzany jest przez pochwę do szyjki macicy. W amnioskopii można stwierdzić barwę i ilość płynu owodniowego i ocenić stan błon płodowych.

Barwa przejrzysta wód jest prawidłowa; stwierdzenie zielonych wód płodowych wskazuje na prawdopodobieństwo zagrożenia płodu zespołem aspiracji smółki; pomarańczowy płyn owodniowy sugeruje chorobę hemolityczną płodu; brunatny, na jego wewnątrzmaciczne obumarcie[1].

Wskazania

Inne języki
Deutsch: Amnioskopie