Światowy Dzień Żywności

Światowy Dzień Żywności
Dzień16 października
Kraje ONZ
Typ świętamiędzynarodowe
Upamiętniautworzenie FAO
Znaczeniesolidarność w zwalczaniu głodu
Inne nazwyŚwiatowy Dzień bez Żywności
Podobne świętaMiędzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

Światowy Dzień Żywności (ang. World Food Day) – święto obchodzone corocznie 16 października proklamowane przez FAO w 1979 roku w rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa w 1945 roku.

Organizowanie obchodów Dnia poparło w 1980 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ z uwagi na fakt, że „żywność jest wstępnym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka i stanowi jego fundamentalną potrzebę” (rezolucja 35/70 z 5 grudnia).

Lata 1997-2006 i 2008-2017 (rezolucja 62/205 z 19 grudnia 2007)[1] zostały ogłoszone przez Zgromadzenie „Dekadami Walki z Ubóstwem”.

Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

W 1996 roku odbył się Pierwszy Światowy Szczyt Żywnościowy i zgromadził reprezentantów ze 185 krajów. Postanowiono do 2015 roku zredukować o połowę liczbę głodujących dzieci, mężczyzn i kobiet. Drugi Światowy Szczyt odbył się w 2002 roku. Równolegle w Rzymie, w dniach 10–13 czerwca 2002, odbyła się debata, która skupiła reprezentantów z 650 organizacji praw człowieka, pracowniczych i rolniczych z 92 krajów.

Hasła obchodów (od 2005)

Rok Hasło w języku angielskim Hasło w języku polskim
2005 Agriculture and intercultural dialogue Rolnictwo i dialog międzykulturowy[2]
2006 Investing in agriculture for food security Inwestowanie w rolnictwie w zakresie bezpieczeństwa żywności
2007 The Right to Food Prawo do żywności[3]
2008 World Food Security: the Challenges of Climate Change and Bioenergy Światowe bezpieczeństwo żywności: wyzwania dla zmian klimatycznych i bioenergii
2009 Achieving food security in times of crisis Osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego w czasach kryzysu
2010 United against Hunger Zjednoczeni przeciwko głodowi[4]
2011 Food prices-from crisis to stability Ceny żywności-od kryzysu do stabilizacji
Inne języki