ਖ਼ਾਰੀ ਧਾਤ

ਖ਼ਾਰੀ ਧਾਤ
Hydrogen (diatomic nonmetal)
ਹੀਲੀਅਮ (noble gas)
Lithium (alkali metal)
Beryllium (alkaline earth metal)
Boron (metalloid)
Carbon (polyatomic nonmetal)
Nitrogen (diatomic nonmetal)
Oxygen (diatomic nonmetal)
Fluorine (diatomic nonmetal)
Neon (noble gas)
Sodium (alkali metal)
Magnesium (alkaline earth metal)
Aluminium (post-transition metal)
Silicon (metalloid)
Phosphorus (polyatomic nonmetal)
Sulfur (polyatomic nonmetal)
Chlorine (diatomic nonmetal)
Argon (noble gas)
Potassium (alkali metal)
Calcium (alkaline earth metal)
Scandium (transition metal)
Titanium (transition metal)
Vanadium (transition metal)
Chromium (transition metal)
Manganese (transition metal)
Iron (transition metal)
Cobalt (transition metal)
Nickel (transition metal)
Copper (transition metal)
Zinc (transition metal)
Gallium (post-transition metal)
Germanium (metalloid)
Arsenic (metalloid)
Selenium (polyatomic nonmetal)
Bromine (diatomic nonmetal)
Krypton (noble gas)
Rubidium (alkali metal)
Strontium (alkaline earth metal)
Yttrium (transition metal)
Zirconium (transition metal)
Niobium (transition metal)
Molybdenum (transition metal)
Technetium (transition metal)
Ruthenium (transition metal)
Rhodium (transition metal)
Palladium (transition metal)
Silver (transition metal)
Cadmium (transition metal)
Indium (post-transition metal)
Tin (post-transition metal)
Antimony (metalloid)
Tellurium (metalloid)
Iodine (diatomic nonmetal)
Xenon (noble gas)
Caesium (alkali metal)
Barium (alkaline earth metal)
Lanthanum (lanthanide)
Cerium (lanthanide)
Praseodymium (lanthanide)
Neodymium (lanthanide)
Promethium (lanthanide)
Samarium (lanthanide)
Europium (lanthanide)
Gadolinium (lanthanide)
Terbium (lanthanide)
Dysprosium (lanthanide)
Holmium (lanthanide)
Erbium (lanthanide)
Thulium (lanthanide)
Ytterbium (lanthanide)
Lutetium (lanthanide)
Hafnium (transition metal)
Tantalum (transition metal)
Tungsten (transition metal)
Rhenium (transition metal)
Osmium (transition metal)
Iridium (transition metal)
Platinum (transition metal)
Gold (transition metal)
Mercury (transition metal)
Thallium (post-transition metal)
Lead (post-transition metal)
Bismuth (post-transition metal)
Polonium (post-transition metal)
Astatine (metalloid)
Radon (noble gas)
Francium (alkali metal)
Radium (alkaline earth metal)
Actinium (actinide)
Thorium (actinide)
Protactinium (actinide)
Uranium (actinide)
Neptunium (actinide)
Plutonium (actinide)
Americium (actinide)
Curium (actinide)
Berkelium (actinide)
Californium (actinide)
Einsteinium (actinide)
Fermium (actinide)
Mendelevium (actinide)
Nobelium (actinide)
Lawrencium (actinide)
Rutherfordium (transition metal)
Dubnium (transition metal)
Seaborgium (transition metal)
Bohrium (transition metal)
Hassium (transition metal)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (transition metal)
Ununtrium (unknown chemical properties)
Flerovium (post-transition metal)
Ununpentium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Ununseptium (unknown chemical properties)
Ununoctium (unknown chemical properties)
ਆਈਯੂਪੈਕ ਸਮੂਹ ਸੰਖਿਆ1
ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਨਾਂਲਿਥੀਅਮ ਗਰੁਪ
ਥੋਥਾ ਨਾਂਖ਼ਾਰੀ ਧਾਤ
ਕੈਸ ਸਮੂਹ ਸੰਖਿਆ
(ਯੂ.ਐੱਸ.; pattern A-B-A)
IA
ਪੁਰਾਣਾ ਆਈਯੂਪੈਕ ਨੰਬਰ
(ਯੂਰਪ; pattern A-B)
IA

↓ ਖ਼ਾਰੀ ਧਾਤ
2
Image: Lithium metal stored under paraffin
ਲਿਥੀਅਮ (Li)
3
3
Image: Sodium metal
ਸੋਡੀਅਮ (Na)
11
4
Image: Potassium metal
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ (K)
19
5
Image: Rubidium metal in a glass ampoule
ਰੁਬੀਡੀਅਮ (Rb)
37
6
Image: Caesium metal in a glass ampoule
ਸੀਜ਼ੀਅਮ (Cs)
55
7ਫ਼ਰਾਂਸੀਅਮ (Fr)
87

ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਪ੍ਰਾਈਮੋਰਡੀਅਲ ਤੱਤ
ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਖੈਅ
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅੰਕ ਦਾ :
ਕਾਲਾ=ਠੋਸ

ਖ਼ਾਰੀ ਧਾਤ ਮਿਆਦੀ ਪਹਾੜਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਰੁਬੀਡੀਅਮ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸੀਅਮ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਤ s-ਬਲਾਕ ਤੱਤ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ s-ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਜਾਂ ਹੋਲੀ।

ਖ਼ਾਰੀ ਧਾਤ ਦੇ ਗੁਣ
ਨਾਮਲਿਥੀਅਮਸੋਡੀਅਮਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮਰੁਬੀਡੀਅਮਸੀਜ਼ੀਅਮਫ਼ਰਾਂਸੀਅਮ
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅੰਕ31119375587
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ6.94(1)22.98976928(2)39.0983(1)85.4678(3)132.9054519(2)[223]
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਤਰਤੀਬ[He] 2s1[Ne] 3s1[Ar] 4s1[Kr] 5s1[Xe] 6s1[Rn] 7s1
ਪਿਘਲਣ ਦਰਜਾ453.69 K
180.54 °C
356.97 °F
370.87 K
97.72 °C
207.9 °F
336.53 K,
63.38 °C,
146.08 °F
312.467 K,
39.31 °C,
102.76 °F
301.59 K,
28.44 °C,
83.19 °F
? 300 K,
? 27 °C,
? 80 °F
ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ1615 K,
1342 °C,
2448 °F
1156 K,
883 °C,
1621 °F
1032 K,
759 °C,
1398 °F
961 K,
688 °C,
1270 °F
944 K,
671 °C,
1240 °F
? 950 K,
? 677 °C,
? 1250 °F
ਘਣਤਾ (g·cm−3)0.5340.9680.891.5321.93? 1.87
ਸੰਯੋਜਨ ਤਾਪ (kJ·mol−1)3.002.602.3212.192.09? ≈2
ਵਾਸ਼ਪ ਤਾਪ (kJ·mol−1)13697.4279.16966.1? ≈65
ਉਤਪਾਦ ਤਾਪ of monatomic gas (ਕਿਲੋਜੂਲ.ਮੋਲ−1|kJ·mol−1)16210889.682.078.2?
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਥਿਰਤਾ at 298 K (nΩ·ਸਮ)94.748.873.9131208?
ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ (pm)152186227248265?
ਅਨੁਵੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ (ਪਾਕੋਮੀਟਰ|pm)76102138152167? 180
ਪਹਿਲੀ ਆਈਓਨਾਈਜ਼ੇਸਨ ਉਰਜਾ]] ()520.2495.8418.8403.0375.7392.8
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਖਿਚ (kJ·mol−1)59.6252.8748.3846.8945.51? 44.0
ਵਿਖੰਡਨ ਦੀ ਇਨਥੇਲਪੀ of M2 (kJ·mol−1)106.573.657.345.644.77?
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗਟਿਵਟੀ]]0.980.930.820.820.79? 0.7
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸਲ (E°(M+→M0); V)−3.0401−2.71−2.931−2.98−3.026−2.9
ਲਾਟ ਦਾ ਰੰਗ
(nm)
ਕਿਰਮਚੀ
670.8
ਪੀਲਾ
589.2
ਵੈਂਗਨੀ
766.5
ਲਾਲ-ਵੈਂਗਨੀ
780.0
ਨੀਲਾ
455.5
?
  • ਹਵਾਲੇ

ਹਵਾਲੇ

Other Languages
Afrikaans: Alkalimetaal
aragonés: Metal alcalín
العربية: فلز قلوي
asturianu: Alcalín
azərbaycanca: Qələvi metallar
беларуская: Шчолачныя металы
беларуская (тарашкевіца)‎: Лужныя мэталы
भोजपुरी: एल्कली धातु
bosanski: Alkalni metali
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Giĕng-gĭng-sṳ̆k
čeština: Alkalické kovy
Deutsch: Alkalimetalle
Ελληνικά: Αλκάλια
English: Alkali metal
Esperanto: Alkala metalo
español: Alcalino
français: Métal alcalin
Nordfriisk: Alkaalimetal
贛語: 鹼金屬
galego: Alcalino
客家語/Hak-kâ-ngî: Kán-kîm-su̍k
हिन्दी: क्षार धातु
Fiji Hindi: Alkali dhaatu
Kreyòl ayisyen: Metal alkalen
interlingua: Metallo alcalin
Bahasa Indonesia: Logam alkali
íslenska: Alkalímálmur
日本語: 第1族元素
Basa Jawa: Logam alkali
한국어: 알칼리 금속
Ripoarisch: Alkalimetall
Lëtzebuergesch: Alkalimetall
Limburgs: Alkalimetaal
lumbaart: Metal alcalin
latviešu: Sārmu metāli
македонски: Алкален метал
मराठी: अल्क धातू
Bahasa Melayu: Logam alkali
မြန်မာဘာသာ: အယ်လ်ကာလီသတ္တု
Plattdüütsch: Alkalimetall
नेपाल भाषा: एल्कालाइ धातु
Nederlands: Alkalimetaal
norsk nynorsk: Alkalimetall
occitan: Metal alcalin
polski: Litowce
português: Metal alcalino
Runa Simi: Alkali q'illay
română: Metal alcalin
саха тыла: Алкали метал
srpskohrvatski / српскохрватски: Alkalni metali
Simple English: Alkali metal
slovenčina: Alkalický kov
slovenščina: Alkalijska kovina
српски / srpski: Алкални метал
Basa Sunda: Logam alkali
svenska: Alkalimetall
Kiswahili: Metali alikali
Türkçe: Alkali metal
татарча/tatarça: Селтеле металлар
українська: Лужні метали
oʻzbekcha/ўзбекча: Ishqoriy metallar
Tiếng Việt: Kim loại kiềm
吴语: 碱金属
中文: 碱金属
文言: 鹼金屬
Bân-lâm-gú: Kiⁿ-kim-sio̍k
粵語: 鹼金屬