X display manager

Innloggingskjerm vist av KDE Display Manager.

X display manager er en grafisk innloggingshåndterer i vindussystemet X som starter en innloggingsesjon på en X-tjener på den samme eller en annen datamaskin. Programmet presenterer brukeren med en innloggingskjerm, og brukeren får tilgang når han taster en gyldig kombinasjon av et brukernavn og et passord.

Andre språk