Urinveiskreft

Urinveiskreft eller blærekreft er den femte mest vanlige kreftformen i Norge. Årlig rammes cirka 1100 mennesker. Tre av fire som rammes er menn, og røykere er spesielt utsatt. Arbeidstakere som har vært utsatt for aromatiske aminer har også økt risiko for å utvikle denne kreftformen.

Symptomer

  • Blod i urinen er det vanligste tegnet på blærekreft.
  • Hyppig vannlatingstrang og eventuelt lette smerter eller svie ved vannlatingen.
  • Trykk eller lette smerter over eller bak skambenet

Selv om disse symptomene ikke nødvendigvis har sammenheng meg blærekreft, er det viktig å oppsøke lege for å få en vurdering.

Andre språk