Suppletivisme

Suppletivisme er en morfologisk prosess som innebærer at en ordstamme blir bytta ut med en annen når ordet bøyes. Et eksempel i norsk er verbet være, som har presensformen er og preteritumsformen var. Andre eksempler er vekslinga mellom god, bedre og best, og mellom dårlig og verst. Det er også suppletivisme mellom formene jeg og meg, og mellom du og deg.

Suppletivisme skiller seg fra andre morfologiske prosesser ved at det ikke følger noen regler som gjelder for flere leksemer. Vanligvis har bare de vanligste orda i et språk suppletive former, ettersom mindre brukte ord pleier å tilegne seg regelmessige bøyinger.

  • eksterne lenker

Eksterne lenker

Andre språk
norsk nynorsk: Suppletivisme
svenska: Suppletion
беларуская: Суплетывізм
Deutsch: Suppletion
English: Suppletion
español: Supletismo
français: Supplétion
italiano: Suppletivismo
lietuvių: Supletyvizmas
日本語: 補充形
polski: Supletywizm
português: Supletismo
română: Supletivism
русский: Супплетивизм
српски / srpski: Supletivizam
srpskohrvatski / српскохрватски: Supletivizam
українська: Суплетивізм
中文: 异干互补