Sekundærfaktor

Toppen Bs sekundærfaktor måles mot A, da C ligger lengre borte.

Sekundærfaktor for en fjelltopp er den horisontale avstanden til nærmeste punkt med samme høyde på et høyere fjell. En fjelltopp er således det høyeste punktet innenfor en horisontal sirkel med sentrum i fjellets toppunkt og med radius lik sekundærfaktoren. Definisjonen benyttes ikke bare for fjelltopper, men for ethvert topografisk toppunkt. Sekundærfaktoren er et mål på hvor frittliggende et toppunkt er.

Bestemmelse av sekundærfaktor

For toppunkter med små sekundærfaktorer bestemmes sekundærfaktoren enklest ved å måle avstanden til nærmeste høyereliggende punkt på et kart. For større avstander må avstanden bestemmes langs storsirkelen mellom punktene i henhold til WGS 84. For punkter i slakt terreng kan det være vanskelig å bestemme beliggenheten til toppunkt og høyereliggene punkt nøyaktig. Sekundærfaktoren har derfor gjerne en usikkerhet på rundt 0,1 km.