Sannhetstabell

En sannhetstabell beskriver når en sannhetsfunksjon av to eller flere utsagn er sann eller falsk, avhengig av utsagnenes sann- eller falskhet.Ved sannhetsfunksjoner som knytter sammen to utsagn har sannhetstabellen alltid fire rader.Sannhetstabellen over noen vanlige sannhetsfunksjoner av to utsagn A og B illustrerer betydningen:

ABikke BA og BA eller Benten A eller Bhvis A, så Bhvis og bare hvis A, så B
falskfalsksantfalskfalskfalsksantsant
falsksantfalskfalsksantsantsantfalsk
santfalsksantfalsksantsantfalskfalsk
santsantfalsksantsantfalsksantsant

Sannhetsfunksjonen og (konjunksjon) er altså f.eks. bare sann når både utsagn A og utsagn B er sanne.I alle andre tilfeller er «A og B» falsk.

Setningslogikk

Sannhetstabell (0 = usant, 1 = sant):

AB
usantA og BA, men
ikke
B
Aikke A,
men B
Benten A
eller B
A eller Bverken A
eller B
hviss A,
B
ikke BA hvis Bikke Ahvis A,
B
A NAND Bsant
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1

Sannhetsfunksjoner: abjunksjon | adjunksjon | alternativ | antivalens | bisubjunksjon | disjunksjon | eksklusjon | ekvijunksjon | ekvivalens | implikasjon | injunksjon | konjunksjon | kontrajunksjon | kontravalens | negasjon | subjunksjon

Andre språk