Rombedodekaeder

Rombedodekaeder
Rhombicdodecahedron.jpg
( animasjon)
Type Catalansk legeme
Dualt polyeder Kuboktaeder
Størrelser
Sider 12 romber
Kanter 24
Hjørner 14
Sidefordeling V3.4.3.4
Et rombedodekaeder brettet ut over en todimensjonal flate.

Et rombedodekaeder er et catalansk legeme med 12 romber som sider, 14 hjørner og 24 kanter. Dualpolyederet er kuboktaederet.

Radius

Hvis et rombedodekaeders kantlengde er a, er en innskrevet kules radius (den korteste radiusen, fra sidesentrum til sidesentrum):

En omskrevet kules radius (den største radiusen, fra hjørne til hjørne) er:

.

Til slutt er midtradiusen, (fra kantsentrum til kantsentrum):

.