Reguleringsteknikk

Reguleringssløyfe

Reguleringsteknikk beskriver hvordan man kan regulere og stabilisere et dynamisk system. Et dynamisk system kan reguleres eller styres på flere måter. Et system som involverer en person som styrer en maskin, for eksempel en person som kjører bil, kalles manuell styring. Et system som bare involverer maskiner, som for eksempel regulering av temperatur med termostat, kalles automatisk styring. Systemer som er utformet for å holde en gitt utgangsverdi stabil til tross for forstyrrelser i systemet kalles regulatorer og systemer som er utformet for å følge en gitt funksjon kalles servo-systemer.

Andre språk