Public key infrastructure

Public key infrastructure (PKI) er et rammeverk for utstedelse, administrasjon og bruk av digitale sertifikater over datanettverk.

Anvendelsesområder for PKI er kryptering, autentisering (etablering av tillit til en person, organisasjon eller gjenstands identitet) og signering av dokumenter eller programvare. Signering har to hovedfunksjoner: Verifisering av dataintegritet og ikke-avviselighet (non-repudiation). I det siste ligger at man ikke kan benekte at man har signert. Merk at autorisering (tildeling av rettigheter til IT-systemer) er et avledet bruksområde: Når en brukers identitet er brakt på det rene og er autentisert, kan man autorisere brukeren.

Andre språk