Psykiatrisk sykehus

Et psykiatrisk sykehus i Østerrike bygget i 1784.

Et psykiatrisk sykehus er et sykehus som spesialiserer seg på psykiske lidelser.[1] Gjennom tidene har lignende institusjoner vært kalt mentalsykehus, dårekiste, dollhus, sinnssykeasyl, galehus og lignende.

I det engelske språk brukes fortsatt varianten "mental asylum" til en viss grad. Psykiatriske sykehus har ofte vekket en del kontrovers for diverse behandlingsmetoder, særlig i Amerika.

En del av de tidligere psykiatriinstitusjonene er pr. 2010 enten omgjort til distriktspsykiatriske enheter (DPSer), eller lagt ned. Erstatterne er da gjerne enheter under et universitetssykehus.

Psykiatriske sykehus i Norge

Se også Liste over norske sykehus og Regionalt helseforetak.

Helsetjenestene i Norge er i dag integrert i større enheter som er organisert i regioner. De psykiatriske sykehusene utgjør avdelinger i organisasjonen.

Andre språk