Prøvelsesrett

Prøvelsesrett er den rett den dømmende makt har til å prøve lover og andre vedtak fra den lovgivende makt opp mot landets grunnlov ( konstitusjon). Denne retten er en del av kontrollmekanismene mellom styresmakter som har maktfordeling seg imellom. Retten har sitt opphav i USA og Presidentmodellen, men instituttet er tatt i bruk også i parlamentariske land. Begrepet prøvelsesrett brukes også om domstolenes rett til å prøve forskrifter utarbeidet av den utøvende makt opp mot formelle lover.

I Norge kan man få prøvet for domstolene om lover og andre vedtak av Stortinget er i samsvar med Grunnloven. Retten kommer ikke frem av noen lovbestemmelse, men er ansett som konstitusjonell sedvanerett. Dette ble første gang slått fast av Høyesterett i en dom fra 1866.

jusstubbDenne jusrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å .
Andre språk