Petroleumsteknologi

Petroleumsteknologi er teknologi utviklet for bruk ved leting og utvinning av petroleum og naturgass.[1] Begrepet kan knyttes til alle deler av petroleumsvirksomhet, men defineres gjerne begrenset til oppstrømsdelen, det vil si om teknologi som er i bruk fram til hydrokarbonene har nådd jordoverflaten og er klar til å transporteres til videreforedling eller bruk.

Petroleumsteknologi undervises ved en rekke utdanningsinstitusjoner i Norge, på universitetsnivå ved universitetene i Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Petroleumsteknologi tar i bruk og omfatter en rekke mer spesialiserte fagområder:

  • Boreteknologi - teknologi knytter til boring av brønner.
  • Geokjemi - studiet av kjemiske prosesser knyttet til jordskorpen.
  • Petrofysikk - studiet av bergarters fysiske egenskaper, inkludert metoder for å måle reservoaregenskaper ved brønnlogging.
  • Petroleumsgeofysikk - studiet av geofysikk knyttet til leting og utvinning.
  • Petroleumsgeologi eller reservoargeologi - studiet av geologiske prosesser som har bidratt til å danne, transportere og lagre petroleum i naturen.
  • Produksjonsteknologi - teknologi for brønnkomplettering, samt optimal brønnstyring.
  • Reservoarteknologi - teknologi og metoder for utvinning, samt studiet av reservoaroppførsel under produksjon.
  • referanser

Referanser

  1. ^ www.uib.no Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi. Universitetet i Bergen. Besøkt 7. september 2013


StubbDenne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å den.
Andre språk