Pedagog

Pedagog, av gresk ’pais’ gutt, og ’agogos’ fører, ble i oldtiden brukt om slave som fulgte rike borgeres sønner til og fra skolen og veiledet dem i hjemmearbeidet.

I tradisjonell og vid betydning brukes begrepet om personer som beskjeftiger seg med oppdragelse og/eller undervisning på alle nivåer. Både førskolelærere, skolelærere, lektorer og universitetsansatte som underviser studenter kan i denne sammenhengen betegnes som pedagoger, der det å være pedagog, dvs. undervise, utgjør en større eller mindre side av deres arbeid.

I snevrere forstand brukes betegnelsen om personer med utdannelse på hovedfagsnivå eller tilsvarende i faget pedagogikk, som oppstod på 1800-tallet (se fagpedagog).

Litteratur

Andre språk
norsk nynorsk: Pedagog
dansk: Pædagog
svenska: Pedagog
Deutsch: Pädagoge
eesti: Pedagoog
Esperanto: Pedagogo
հայերեն: Մանկավարժ
hrvatski: Pedagog
italiano: Pedagogista
magyar: Pedagógus
Nederlands: Pedagoog
polski: Pedagog
português: Pedagogo
русский: Педагог
shqip: Pedagogu
Türkçe: Pedagog
Zazaki: Pedagog