Passasjerskip

«Serenade of the Seas» fra Royal Caribbean Cruises Ltd.

Et passasjerskip er et skip som er konstruert for å transportere passasjerer og mannskap og ikke biler. Den Internasjonale Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) danner grunnlaget for Sjøfartsdirektoratets regler for norsk skipsfart. I denne konvensjonen er et passasjerskip definert som et skip som frakter mer enn 12 personer som ikke er engasjert i driften av skipet.

Denne artikkelen befatter seg i hovedsak med havgående skip som linjeskip, cruiseskip og til dels RoPax-skip. Overgangen er glidende til de mindre ferjene som omtales i en egen artikkel.

Andre språk