Pan European Game Information

Logo

Pan European Game Information (PEGI) er et europeisk system for aldersgrensesensur av videospill. PEGI er utviklet av Interactive Software Federation of Europe (ISFE) og ble for første gang tatt i bruk i april 2003. PEGI-systemet brukes i 30 land.

Aldersgrenser

PEGI bruker fem forskjellige aldersgrenser i alle regioner. I Portugal var det enkelte problemer med standardmodellen, noe som førte til at aldersgrensene ble endret med hensyn til lokale lover. Finland endret sin lovgivning til å benytte standardmodellen fra 1. januar 2007.

Land 3+ 7+ 12+ 16+ 18+
Standard PEGI aldersgrense 3 år PEGI aldersgrense 7 år PEGI aldersgrense 12 år PEGI aldersgrense 16 år PEGI aldersgrense 18 år
Portugal PEGI aldersgrense 4 år PEGI aldersgrense 6 år PEGI aldersgrense 12 år PEGI aldersgrense 16 år PEGI aldersgrense 18 år
Andre språk
ქართული: Pan European Game Information
українська: Pan European Game Information