Palaeoheterodonta

Palaeoheterodonta
Anodonta anatina
Anodonta anatina
Vitenskapelig(e)
navn
:
Palaeoheterodonta
Newell, 1965
Paleoheterodonta
Norsk(e) navn:
Biologisk klassifikasjon:
Rike:Dyreriket
Rekke:Bløtdyr
Klasse:Muslinger
Antall arter:usikkert
Habitat:marin og limnisk
Utbredelse:kosmopolitisk
Delgrupper:

Palaeoheterodonta er en underklasse av muslinger (Bivalvia) og består av to ordener.

Inndeling

Inndelingen under følger WoRMS og er i henhold til Gofas (2017).[1] Norske navn følger i hovedsak Artsdatabanken, men navn i parentes er kun uoffisielle beskrivelser.

Treliste
Andre språk